Built with Berta.me

  1. Galerija “(AV17)” Durbē pārstāvēs Lietuvas laikmetīgās tēlniecības māksliniekus, brāļus Neriju Erminu (Nerijus Erminas) un Andrju Erminu (Andrius Erminas). Pazīstamie mākslinieki parasti tiek saistīti ar pēdējā desmitgadē aktīvo skulptoru paaudzi, un viņu mākslai tiek piekārtas “konceptuālās”, “sirreālās” un “objektu” mākslas birkas. Lai arī abi brāļi izvēlējušies par labu tēlniecībai, viņu īstenotās ieceres un tehniskie paņēmieni atšķiras. Kamēr Nerijus savās stāstnieciskajās instalācijās pavisam reālas situācijas vizualizē sirreāli, paužot savu interesi par cilvēka psiholoģiju, bezapziņu un sirreālu pasaulskatījumu, Andrju vairāk nodarbina materiālu izmantojums viņa skulptūrās. Viņš ir labi zināms savas īpašās pieejas jauktu materiālu pielietojuma dēļ, skultpūrās lietotus, ikdienas sadzīvē sastopamus priekšmetus ievietojot dažādos mākslinieciskos kontekstos. Abus māksliniekus aizrauj iespēja pārkāpt ierastos pieņēmumus par tēlniecību, aizņemoties un izmantojot citu vizuālo mākslu paņēmienus.

  2. Andrjus Ermina darbi, kuriem dots nosaukums “Mutācijas”, ir daudzslāņainas skulptūru kompozīcijas, kuras, izmantojot ikvienam atpazīstamus dabīgus un cilvēka radītus priekšmetus, izmaina ikdienu un rada jaunus, personiskus stāstus. Priekšmeti ir pārveidoti ne tikai fiziski, bet arī emocionāli un simboliski tiem piešķirtas jaunas nozīmes. Šīs skulptūras un instalācijas ir reizē sevi portretējošas un filozofiski apcerīgas, kā arī ietver dažādus laikmetīgās kultūras citātus. Dabas elementi – koki, saknes, dzīvnieku skeleti, bišu vasks – jaucas ar vizuālās mākslas, arhitektūras, reliģijas, ikdienas un modernās pasaules artefaktiem. Spēlē bez skaidrām robežām vai noteikumiem tie kopā mutē, esot sava veida nerimstošā kustībā starp savu sākotnējo dabu un pielietojumu un nozīmēm, kuras tiem piešķir mākslinieks. Kultūras priekšmetus ar iepriekš skaidri definētu, nepārprotamu nozīmi nu ietver negaidīti paradoksi un jauna veida nozīmīgums. Andrjus Ermins aicina katru vērotāju pašu meklēt robežu starp īsto un mākslas radīto fikciju.

  3. Nerijus Ermina instalācija “Iestudējums. Kāršu nams” atklāj tikko manāmo pāreju jeb šķirtni starp realitāti un sirreālo, bezapziņas pieredzi. Mākslinieka radītā instalācija atpazīstamus cilvēka ikdienas elementus pavērš pavisam citā, neierastā virzienā, prom no realitātes, ļaujot vērotājam gluži vai bezgalīgi rotaļāties ar nozīmēm. Atsevišķi priekšmeti ir izkārtoti pēc scenogrāfijā ierastiem principiem, vairoties no liekvārdības un atklājot būtiskākās šo priekšmetu savstarpējās saiknes. Mākslinieks savās smalkjūtīgajās kompozīcijās tiecas analizēt svarīgas un vispārzināmas tēmas, koncentrējoties un emociju rosināto pieredzi. Šī, nenoliedzami, subjektīvā pieeja mudina ieraudzīt un iepazīt lietas, kurām citkārt mēs paietu garām.

  4. 2011. gadā atvērtā galerija “(AV17)” pārstāv skulptūru, instalāciju, objektu un konceptuālo rotu mākslu, kā arī organizē foto un video mākslas izstādes. Viens no galvenajiem galerijas darbības principiem – sadarboties gan ar jau labi zināmiem šodienas lietuviešu un ārvalstu māksliniekiem, reizē iesaistot arī “jaunos un daudzsološos”. Jau vairākus gadus galerija iesaistās starptautiskos apmaiņas projektos, kuru ietvaros lietuviešu mākslinieki tiek iepazīstināti ar plašāku, starptatusiku publiku, bet ārvalstu māksliniekiem paveras iespēja izstādīties Lietuvā. Šis konkrētais projekts, kura ietvaros lietuviešu mākslinieku Andrjus Ermina un Nerijus Ermina darbi tiks izstādīti festivāla “Zemlika” laikā Durbē, paredz arī latviešu mākslinieku Katrīnas Neiburgas un Andra Eglīša jaunāko darbu izstādi galerijā “(AV17)” Viļņā.

    Projektu daļēji atbalsta Lietuvas Kultūras padome un Lietuvas Republikas Kultūras ministrija.

     


it's time to create
some sections